Leckék egy messzi-messzi galaxisból? – George Lucas és az Edutopia

Szerencsére egyáltalán nem ritkaság, hogy nagyon gazdag személyek jótékonysági célú alapítványokat hozzanak létre. Az is eléggé gyakori, hogy filmművészek más területek iránt is érdeklődnek a mozi világa mellett. George Lucas viszont sajátosan kombinálja ezeket már hosszú ideje: a George Lucas Educational Foundation (GLEF) képében oktatási alapítványt tart fenn, amely Edutopia néven iskolát működtet, ahol – saját megfogalmazásuk szerint – a 21. század kihívásaira igyekeznek felkészíteni a diákokat. Mivel portálunkat a Star Wars mellett a Lucashoz kötődő témák is érdeklik, mostani cikkemben a Star Wars megalkotójának ezen projektjét járom körbe.

Lucas 1991-ben hozta létre alapítványát Steve Arnold nagyvállalkozóval közösen, a szervezet által fenntartott iskola pedig Kalifornia államban, Marin megyében épült fel. A rendező úgy fogalmazott, hogy ők, filmrendezők, voltaképpen tanárok, nagyon is hangos tanárok is egyben. De azt, aki a tanteremben, halk szóval, közvetlenül tanítja a diákot, mégsem képesek túlharsogni. Mivel szükségesnek érezte az oktatási rendszer átalakítását a jövő század követelményeihez igazodva, a fenti mottó jegyében mintaiskolát hozott létre, s egy azt fenntartani hivatott alapítványt, ami az iskolában jónak talált módszerek népszerűsítésére is törekszik. Az alapítvány elnöke a mai napig személyesen George Lucas, ahogy az iskola felügyelőbizottságának feje is ő.

Celebrating 25 Years of What Works in Education

A lot can happen in 25 years. Here at the George Lucas Educational Foundation, we’ve spent that time identifying amazing schools and passionate educators, and bringing their practices to the wider public. We’ve been pinpointing evidence-based strategies that move education forward. We’ve been embracing the new, the promising, and putting it to the test.

A mintának szánt iskolában hat alapelv határozza meg a diákok életét, akik az első osztálytól egészen az érettségiig tanulhatnak ott. Ezek a következők:

  1. Rendszeres, személyre szóló visszajelzés, tehát a puszta osztályzatokon túlmenően a tanuló fejlődését személyre szabottan értékelik.
  2. A tantárgyak integrációja, vagyis igyekeznek minél több olyan órát tartani, ami a különböző tantárgyak kapcsolódási pontjait mutatja be, azok összefüggéseit szemlélteti. Az iskola szerint ez amiatt fontos, mert „a 21. században minden tudás integrálódik”. Az elv megvalósulásának szemléletes példája a „CSI: Verona” nevű foglalkozás, amelynek során a biológia és a kémia egyes elemeit szemléltetik Shakespeare Rómeó és Júliájának halálesetein keresztül.
  3. Projekt alapú tanulás, ami a tananyag gyakorlat során történő elsajátítását helyezi előtérbe.
  4. Nagyon fontosnak tartják a szociális és érzelmi tanulást, így az érzelmek kezelésének, a konfliktusok feloldásának s a felelős döntéshozatalnak az elsajátítását.
  5. Tanári fejlődés, ami annyit tesz, hogy az oktatók folyamatosan frissen tartják ismeretanyagukat, mint ahogy ők is fejlődnek szociális és érzelmi készségeik terén.
  6. Technológiai integráció, vagyis a legmodernebb technológiák használata az iskolában, hangsúlyozva ezek egészséges korlátait is, így például a személyes, szemtől szembeni érintkezés előtérbe állítása a digitálissal szemben.

How to Keep Your Elementary Students Focused

5 research-backed tips to keep your elementary students on-task.

Lucas alapítványának és iskolájának megítélése kapcsán lényegi kérdés, hogy a fenti megoldások mennyiben jelentik az iskola „színes-szagossá”, illetve „21. századi hangzásúvá” tételét, s mennyiben a diákok tanulmányi előmenetelének és szociális fejlődésének előmozdítását. Ennek sok részletéről lehet vitatkozni, mint például arról, hogy a szívműködés Júlia öngyilkosságán („Jöjj, drága tőr”) keresztül történő bemutatása mennyiben segíti a hahotát s mennyiben a tanulást.

Az viszont tény, hogy Lucas iskolájában a hallgatók figyelmét újra és újra ráirányítják a tananyag mellett saját közösségükre is, s az Edutopia a társadalomnak is újra és újra kérdéseket tesz fel az oktatás fejlődésével kapcsolatban. E területeken legalábbis az Erő legyen velük.

Nyitókép: George Lucas, a George Lucas Educational Foundation alapítója és ügyvezetője (YouTube)

Legfontosabb posztjaink