Ki ez az új Sith? – A Régi Köztársaság és a Sithek a kánonban

Yoda és Darth Bane A klónok háborúja animációs sorozatban (Spanyol Star Wars Wiki)

Új Sith jelent meg a Star Wars-kánonban. Kiket ismerünk még, és mit tudunk a Régi Köztársaságról és a Sith Birodalomról?

Az évente megjelenő, Marvel-féle Star Wars Annual c. képregénysorozat 4. száma májusban egy új Sith nagyurat vezetett be a kánonba, a régi időkben élt Darth Atriust. Atrius személyéről sokat nem tudunk meg, csupán annyit, hogy – Kylo Renhez hasonlóan – keresztvassal ellátott markolatú vörös fénykardot használt, amely tömény gyűlöletből merítkezett.

Darth Atrius fénykardja a Star Wars Annual 4-ben (Twitter)

Bár lassan közhelyszámba megy rajongói körökben, hogy a „Disney eltörölte az Expanded Universe-t” (Bővített Univerzum), és benne a Régi Köztársaság idejében játszódó történeteket, leszögezhetjük, hogy a Régi Köztársaság időszaka a kánon idővonalának is a részét képezi, és a Lucasfilmnek bizonyosan tervei vannak még vele. A kánon felett őrködő Story Group egyik első munkája éppen a The Old Republic játékhoz kapcsolódott, de mind a Lázadók animációs sorozat, mind a különféle kánonregények és képregények (Utóhatás-trilógia, Doctor Aphra, Poe Dameron, stb.) tartalmaznak apró adalékokat a Régi Köztársaság időszakára, és az akkori nagy Jedi–Sith háborúra vonatkozóan. Nem is beszélve a legfrissebbről, a Solo: Egy Star Wars-történetben felbukkanó Dryden Vos féle kincsgyűjteményből, melynek több darabja szintén ebből az időszakból származik.

Ők őrködnek a Star Wars múltján, jelenén és jövőjén

Nos, mit tudunk a kánonban a Régi Köztársaságról?

Először is, a kánonban sem azonos a „Régi Köztársaság” azzal a „Galaktikus Köztársasággal”, amely az előzményfilmekben felbukkant. A Régi Köztársaság körülbelül tízezer évvel a filmek eseményei előtt alapult, a titkos hiperűrutak felfedezésének idején, szóval „réges-régen”-nél is régebben.

Ezt az államot Yavin Előtt (YE) 1032-ben váltotta fel jogutódja, az ismert Galaktikus Köztársaság. A két államalakulat között közös pontnak számít természetesen a demokratikus, föderatív államforma, a Coruscanton működő központ, valamint a Jedi Rend központi, államigazgatási szempontból is jelentős szerepe. A Régi Köztársaságnak több ezer éves fennállása alatt – a kánon szerint is – számos ellenféllel kellett megküzdenie, ezek közül a legjelentősebb a Zygerriai Rabszolgatartó Birodalom, a Mandalore-iak, valamint természetesen a Sithek voltak. Következzék tehát egy kis történelmi áttekintés!

A Poe Dameron képregény 22. füzetében Lor San Tekka szájából olvashatjuk, hogy volt idő, amikor az Erőnek nem volt Világos és Sötét oldala, pontosabban, amikor ez a két rész nem egymás ellentéte volt, hanem egységben működtek. Ugyanez volt igaz a Jedi Rendre is. A rend eredete homályba vész, Luke Skywalker az ősi tudás után kutatva bukkant az első templomukra az Ahch-To porglakta világán. Itt alakult meg maga a Rend egykoron. Az első templomot több másik követte, egyebek között a Coruscant, az Ossus, a Tython és a Jedha világain, valamint felfedezték az Ilum bolygót. Utóbbiakról származott a fénykardjaikat működtető kiberkristály.

YE 10 000 és YE 6000 között (a kánon szerint) a Jedi Rend egy tagja felfigyelt az Erő Sötét oldalára, tanulmányozni kezdte a tiltott tanokat, és vallotta, hogy az igazi potenciál a Sötét oldalban rejlik és nem a passzív és meditatív Világos oldalban. Ő volt az első Sith. A Jedi Tanács száműzte ezt a személyt, aki azonban tanítványokat toborzott maga köré, és a Százéves Sötétség idején megalapított a Sith Rendet, mely polgárháborúhoz vezetett a két fél között. A konfliktus kibékíthetetlennek bizonyult, évezredeken át tartó háborúskodás, majd a Régi Köztársaság összeomlása lett ez eredménye.

A Sith-ek mellett egy másik csoport is kivált a Jedi Rendből, a titokzatos Ordu Aspectu, melynek tagjai az örök életet keresték.

A Jedik igazi ellenfele természetesen a Sith Rend maradt, akik újra és újra rátámadtak a Köztársaságra. A háborúsorozat egyik leghírhedtebb és legemlékezetesebb összecsapása a Malachoron zajlott, ahol a Sith Rend egyik temploma állt, amelyben a Sötét oldal hívei egy kiberkristály által működtetett szuperfegyvert építettek. A Jedik ostrom alá vették a Malachort, ám a csata közben a fegyver aktiválódott és megölt mindenkit a bolygón. A bolygó innentől tiltott hely lett a Jedik számára, helyét még a Jedi Archívumból is törölték. A Sithek azonban éberen tartották ezt az emléket, évezredekkel később Darth Sidious ifjú tanítványának, Maulnak is megmutatta a Jedik pusztításának színhelyét. A helyszín a Lázadókban is felbukkant:

Hatezer évvel a yavini csata előtt az ereje teljében lévő Sith Rend a galaxis központjában, a Coruscanton is megtelepedett, ahol szentélyt épített a Sötét oldal számára. Később azonban a Jedik és a Köztársaság visszafoglalta a bolygót. A Jedi Rend saját templomot épített a Coruscantra, hogy semlegesítse a Sötét Oldal szentélyének erejét (a Tarkin c. regényből kiderült, hogy közvetlenül a Sith szentély fölé, emiatt nem látták Yodáék a Palpatine-ban rejlő veszedelmet). A rend ettől kezdve a Régi Köztársasággal is szorosabbra fűzte a kapcsolatát mint a béke fegyveres őrei.

A Régi Köztársaság száműzte a Sith Rendet az Űr ismeretlen részeire, akik végül a Moraband bolygón telepedtek meg és kezdték el újra kiépíteni hatalmukat. Az ismert galaxis ekkoriban még jóval kisebb volt, ekkortájt kezdődött az a nagy felfedezési hullám, amelynek során a Korélia uralkodóinak hathatós támogatására kalandorok és telepesek indultak útnak, hogy kiterjesszék a Köztársaság határait.

Azok, akik nem a Köztársaság fennhatósága alatt éltek, hamarosan a Sith Rend rabszolgái lettek.

Ezek a rabszolganépek közé tartoztak például a Yavin negyedik holdján élő massassik is, akik az évezredekkel később a Lázadásnak otthont adó templomokat építették.

Sign Rogue GIF – Find & Share on GIPHY

Discover & share this Rogue GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Nem a Sith volt azonban az egyetlen rabszolgatartó birodalom ebben az időszakban. A felfedező korszakát élő Köztársaság ugyancsak szembetalálta magát a Zygerriai Birodalommal, amely hatalmát a rabszolga-kereskedelemnek köszönhette. A Köztársaság azonban illegálisnak minősítette a rabszolgaságot, ami nyílt kenyértöréshez vezetett a zygerriaiakkal. A háborúban a Köztársaság és a Jedi Rend közösen küldte seregeit a rabszolgatartó birodalom ellen. Persze ismét a Jedik nyertek, s ettől kezdve az ismert galaxisban a rabszolga-kereskedelem az alvilág kezébe került.

A Régi Köztársaság nagy ellenfelei közé kell sorolnunk a Mandalore-iakat is, a harcos nép számos hadjáratot vezetett a Köztársaság ellen, tovább tépázva a Régi Köztársaság békéjét és boldogulását. Betöréseik fegyverben tartották a Jedi Rendet, ráadásul olyan páncélt és technológiát fejlesztettek ki, mellyel felvehették a harcot az Erő-érzékenyekkel szemben is.

A Jedik és a Mandalore-iak ellentétét tovább fokozta a Sötétkard esete.

A Jedik ugyanis egy Erő-érzékeny Mandalore-i gyermeket, az ifjú Tarre Vizslát is tanítani kezdtek, aki elkészítette a legendás Sötétkardot. Tarre halála után klánja betört a Jedi Templomba és elrabolta, magához vette a legendás fegyvert. A kard hamarosan a Vizsla-klán, sőt az egész Mandalore szimbóluma lett, a helyiek számos Jedit öltek meg a háború folyamán ezzel a fegyverrel.

Star Wars GIF – Find & Share on GIPHY

Discover & share this Star Wars GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

A folyamatos harcokban a Régi Köztársaság fokozatosan legyengült, míg a Sith Birodalom egyre erősebbé vált, és gyakorlatilag uralma és befolyása alá hajtotta a galaxist, és ismét sikerült elfoglalniuk a Köztársaság fővárosát, a Coruscantot is. A Jedi Rend azonban nem adta fel a harcot. Ütközetek sorát vívták, például a Takonada bolygó is a háború egyik színtere volt, Maz Kanata a kastélyát később egy ekkori csatamezőre építette.

A jelenlegi kánon szerint Jedik végül hosszú küzdelem után visszafoglalták és felszabadították a Coruscantot, és maradt erejük arra is, hogy véget vessenek a Mandalore-iak ellen vívott háborúnak is. A döntő csata egy lerombolt, elsivatagosodott és élettelen Mandalore-t hagyott maga után. A Sith-ek veszte is közeledett, melyet végül az egymással vívott folytonos marakodásuk és hatalmi harcuk okozott. A belső konfliktusok által megosztott Sith Birodalmat már könnyen megsemmisítette a Jedi Rend és a Köztársaság.

Az egyetlen túlélő Darth Bane maradt, aki megalapította a Kettő Szabályát, háttérbe vonta a Sith Rendet, akik immár az ismeretlenség homályából szövögették nagy tervüket, A Sith-ek bosszúját.

Az állandó és folyamatos háborúskodás során a Régi Köztársaság is szétesett, a Mandalore-iak és Sithek legyőzését követően, YE 1032-ben újraszervezték az államot, ezzel megalapítva a filmekből is ismert Galaktikus Köztársaságot.

Star Wars GIF – Find & Share on GIPHY

Discover & share this Star Wars GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Természetesen a Legendákban ennél jóval bővebben kifejtették a Régi Köztárasság harcait, de a kánon még csak lassan építi vissza az univerzum ezen szegletét. A régi Sith Birodalom nagyurai közül a kánonban eddig csupán A klónok háborúja animációs sorozatban is felbukkanó Darth Bane, valamint az Utóhatás-trilógiában megemlített Exim Panshard alkirály nevét ismertük. Panshardot a legendás maszkja tette emlékezetessé, az eszköz magába fogadta az ő kedvéért legyilkoltatott ártatlanok százainak sikolyát. A Galaktikus Birodalomban történetek keringtek Gairm Sith nagyuráról is, aki a szóbeszéd szerint barátságot kötött egy Vonkhel nevű Jedi-mesterrel. Tudunk továbbá egy Sith szobrászról Lord Mominról is, és immár Darth Atrius nevét is ismerjük a régi idők nagy Sith nagyurai közül.

De ez még csupán a kezdet, minden bizonnyal a Star Wars világának ez a szeglete is egyszer megkapja saját helyét a Star Wars kánonban, hasonlóan az Expanded Universe-hez.

Exit mobile version