Idézzük fel, mit tudunk a kánonban a Régi Köztársaságról és a Sithekről!

A StarWarsNewsNet.com felröppentette azt a pletykát, hogy a Weiss&Benioff trilógia a Régi Köztársaság idejében játszódhat. Bár ez még erősen pletyka, de remek alkalom arra, hogy felidézzük, mit is tudunk a Régi Köztársaságról a kánonban!  Cikkünk tartalmaz SPOILER-eket! 

A StarWarsNewsNet.com hozta le a petykát, hogy Dan Weiss és David Benioff első Star Wars filmjének forgatása már idén ősszel megkezdődhet. A honlap ugyanezen egyetlen pletykaforrása szerint a Régi Köztársaság érája kerül terítékre, hogy a Star Wars idővonal nyisson a Trónok harcát kedvelő közönség felé. Szóval évszázadokkal a Skywalker-saga előtt játszódna, mintha a Star Wars találkozna A Gyűrűk Urával.

Bár ez az információ mindenképpen csak pletykaként kezelendő, érdemes kicsit megvizsgálnunk az in-universe hátterét. Az olvasók zöme valószínűleg jól ismerik a Knights of the Old Republic és a The Old Republic játékokat, valamint az erről az időszakról szóló regényeket, képregényeket. Nyilván azt is jól tudják, hogy ezek a tartalmak mára a Legendák közé tartoznak, annak ellenére, hogy a Lucasfilm, EA és Bioware továbbra is működteti, frissíti a The Old Republicot.

Régi Köztársaság ≠ Galaktikus Köztársaság

Az azonban már kevéssé ismert, hogy mit is tudunk a kánonban erről a korszakból! Ez mindenképp fontos, hiszen ha megvalósulna ez a film, passzolnia kell az eddigi ismeretekhez, sőt, ha már egy jó ideje dédelgetett projektról van szó, akkor az eddig infók is úgy hagyhatták el a Lucasfilm Story Group gondos kezeit, hogy passzolnak a majdani történethez. Korábban két cikkemben is foglalkoztam a kánon Régi Köztársaságával, most ezek lényegi része egybe szerkesztve, kiegészítve olvasható. Az eredeti cikkek itt és itt olvashatók.

Először is, a kánonban sem azonos a „Régi Köztársaság” azzal a „Galaktikus Köztársasággal”, amely az előzményfilmekben felbukkant. A Régi Köztársaság körülbelül tízezer évvel a filmek eseményei előtt alapult, a titkos hiperűrutak felfedezésének idején, szóval „réges-régen”-nél is régebben.

Kis galaktikus történelem

 A Régi Köztársaságot Yavin Előtt (YE) 1032-ben váltotta fel jogutódja, az ismert Galaktikus Köztársaság.  A két államalakulat között közös pontnak számít természetesen a demokratikus, föderatív államforma, a Coruscanton működő központ, valamint a Jedi Rend központi, államigazgatási szempontból is jelentős szerepe. A Régi Köztársaságnak több ezer éves fennállása alatt – a kánon szerint is – számos ellenféllel kellett megküzdenie, ezek közül a legjelentősebb a Zygerriai Rabszolgatartó Birodalom, a mandalore-iak, valamint természetesen a sithek voltak.

A Poe Dameron képregény 22. füzetében Lor San Tekka szájából hallhatjuk olvashatjuk, hogy volt idő, amikor az Erőnek nem volt Világos és Sötét oldala, pontosabban, amikor ez a két rész nem egymás ellentéte volt, hanem egységben működtek. Ugyanez volt igaz a Jedi Rendre is. A rend eredete homályba vész, Luke Skywalker az ősi tudás után kutatva bukkant az első templomukra az Ahch-To porglakta világán.  Itt alakult meg maga a Rend egykoron.  Az első templomot több másik követte, egyebek között a Coruscant, az Ossus, a Tython és a Jedha világain, valamint felfedezték az Ilum bolygót. Utóbbiakról származott a fénykardjaikat működtető kiberkristály. Ossus a Jedi rend számára emellett azért is bírt kiemelkedő jelentőséggel, mert – amint a Legendákban, úgy a kánonban is – itt volt a Nagy Jedi Könyvtár. A könyvtár később elpusztult, de néhány dolgot megmentetettek. Ilyen az a mozaikpadló, ami később a coruscanti templomban kapott helyet, vagy Med’eeth Krónikája, mely egy régi jedi dokumentum.

Sithek és az Ordu Aspectu

YE 10 000 és YE 6000 között (a kánon szerint) a Jedi Rend egy tagja felfigyelt az Erő Sötét oldalára, tanulmányozni kezdte a tiltott tanokat, és vallotta, hogy az igazi potenciál a Sötét oldalban rejlik és nem a passzív és meditatív Világos oldalban. Ő volt az első sith. A Jedi Tanács száműzte ezt a személyt, aki azonban tanítványokat toborzott maga köré, és a Százéves Sötétség idején megalapította a Sith Rendet, mely polgárháborúhoz vezetett a két fél között. A konfliktus kibékíthetetlennek bizonyult, évezredeken át tartó háborúskodás, majd a Régi Köztársaság összeomlása lett ez eredménye.

A Sith-ek mellett egy másik csoport is kivált a Jedi Rendből, a titokzatos Ordu Aspectu, melynek tagjai az örök életet keresték.

A jedik igazi ellenfele természetesen a Sith Rend maradt, akik újra és újra rátámadtak a Köztársaságra. A háborúsorozat egyik leghírhedtebb és legemlékezetesebb összecsapása a Malachoron zajlott, ahol a Sith Rend egyik temploma állt, amelyben a Sötét oldal hívei egy kiberkristály által működtetett szuperfegyvert építettek. A jedik ostrom alá vették a Malachort, ám a csata közben a fegyver aktiválódott és megölt mindenkit a bolygón. A bolygó innentől tiltott hely lett a jedik számára, helyét még a Jedi Archívumból is törölték.  A sithek azonban éberen őrizték ezt az emléket, évezredekkel később Darth Sidious ifjú tanítványának, Maulnak is megmutatta a Jedik pusztításának színhelyét.  A helyszín a Lázadókban is felbukkant:

A sith terjeszkedés és száműzetés

Hatezer évvel a yavini csata előtt az ereje teljében lévő Sith Rend a galaxis központjában, a Coruscanton is megtelepedett, ahol szentélyt épített a Sötét oldal számára. Később azonban a jedik és a Köztársaság visszafoglalta a bolygót. A Jedi Rend saját templomot épített a Coruscantra, hogy semlegesítse a Sötét Oldal szentélyének erejét, a Tarkin c. regényből kiderült, hogy közvetlenül a sith szentély fölé, emiatt nem látták Yodáék a Palpatine-ban rejlő veszedelmet. A jedik ettől kezdve a Régi Köztársasággal is szorosabbra fűzték a kapcsolatukat mint a béke fegyveres őrei.

A Régi Köztársaság száműzte a Sith Rendet az Űr ismeretlen részeire, akik végül a Moraband bolygón telepedtek meg és kezdték el újra kiépíteni hatalmukat. Az ismert galaxis ekkoriban még jóval kisebb volt, ekkortájt kezdődött az a nagy felfedezési hullám, amelynek során – a Korélia uralkodóinak hathatós támogatására – kalandorok és telepesek indultak útnak, hogy kiterjesszék a Köztársaság határait.

Azok, akik nem a Köztársaság fennhatósága alatt éltek, hamarosan a Sith Rend rabszolgái lettek.

Ezen rabszolganépek közé tartoztak például a Yavin negyedik holdján élő massassik is, akik az évezredekkel később a Lázadásnak otthont adó templomokat építették.

Sign Rogue GIF – Find & Share on GIPHY

Discover & share this Sign GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

A Köztársaság ellenfelei

Nem a sith volt azonban az egyetlen rabszolgatartó birodalom ebben az időszakban. A felfedező korszakát élő Köztársaság ugyancsak szembetalálta magát a Zygerriai Birodalommal, amely hatalmát a rabszolga-kereskedelemnek köszönhette. A Köztársaság azonban illegálisnak minősítette a rabszolgaságot, ami nyílt kenyértöréshez vezetett a zygerriaiakkal. A háborúban a Köztársaság és a Jedi Rend közösen küldte seregeit a rabszolgatartó birodalom ellen. Persze ismét a jedik nyertek, s ettől kezdve az ismert galaxisban a rabszolga-kereskedelem az alvilág kezébe került.

A Régi Köztársaság nagy ellenfelei közé kell sorolnunk a mandalore-iakat is, a harcos nép számos hadjáratot vezetett a Köztársaság ellen, tovább tépázva a Régi Köztársaság békéjét és boldogulását. Betöréseik fegyverben tartották a Jedi Rendet, ráadásul olyan páncélt és technológiát fejlesztettek ki, mellyel felvehették a harcot az Erő-érzékenyekkel szemben is.

A Jedik és a mandalore-iak ellentétét tovább fokozta a Sötétkard esete.

A Jedik ugyanis egy Erő-érzékeny Mandalore-i gyermeket, az ifjú Tarre Vizslát is tanítani kezdtek, aki elkészítette a legendás Sötétkardot. Tarre halála után klánja betört a Jedi Templomba és elrabolta, magához vette a legendás fegyvert. A kard hamarosan a Vizsla-klán, sőt az egész Mandalore szimbóluma lett, a helyiek számos jedit öltek meg a háború folyamán ezzel a fegyverrel.

A folyamatos harcokban a Régi Köztársaság fokozatosan legyengült, míg a Sith Birodalom egyre erősebbé vált, és gyakorlatilag uralma és befolyása alá hajtotta a galaxist, és ismét sikerült elfoglalniuk a Köztársaság fővárosát, a Coruscantot is. A Jedi Rend azonban nem adta fel a harcot. Ütközetek sorát vívták, például a Takodana bolygó is a háború egyik színtere volt – Maz Kanata a kastélyát egy ekkori csatamezőre építette.

A Köztársaság felülkerekedése

A jelenlegi kánon szerint jedik végül hosszú küzdelem után visszafoglalták és felszabadították a Coruscantot, és maradt erejük arra is, hogy véget vessenek a mandalore-iak ellen vívott háborúnak is. A döntő csata egy lerombolt, elsivatagosodott és élettelen Mandalore-t hagyott maga után. A sithek veszte is közeledett, melyet végül az egymással vívott folytonos marakodásuk és hatalmi harcuk okozott. A belső konfliktusok által megosztott Sith Birodalmat már könnyen megsemmisítette a Jedi Rend és a Köztársaság.

Star Wars GIF – Find & Share on GIPHY

Discover & share this Star Wars GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Az egyetlen túlélő Darth Bane lett, aki meghozta a Kettő Szabályát és a Sith Renddel a háttérbe vonult. A sithek immár az ismeretlenség homályából szövögették nagy tervüket, amelyet aztán A Sithek bosszújában valósítottak meg.

Az állandó és folyamatos háborúskodás során a Régi Köztársaság is szétesett. A mandalore-iak és sithek legyőzését követően, YE 1032-ben újraszervezték az államot, ezzel megalapítva a filmekből is ismert Galaktikus Köztársaságot.

Momin nagyúr és a régi sithek

A régi Sith Birodalom nagyurai közül a kánonban eddig csupán kevesek nevét ismerjük. Ilyen például A klónok háborúja animációs sorozatban is felbukkanó Darth Bane, valamint az Utóhatás-trilógiában megemlített Exim Panshard alkirály.  Panshardot a legendás maszkja tette emlékezetessé, az eszköz magába fogadta az ő kedvéért legyilkoltatott ártatlanok százainak sikolyát.  A Galaktikus Birodalomban történetek keringtek Gairm Sith nagyuráról is, aki a szóbeszéd szerint barátságot kötött egy Vonkhel nevű Jedi-mesterrel.

Ismerjük továbbá Darth Atrius nevét a 4. Star Wars Annualból. Atrius személyéről azonban sokat nem tudunk meg, csupán annyit, hogy – Kylo Renhez hasonlóan – keresztvassal ellátott markolatú vörös fénykardot használt, amely tömény gyűlöletből merítkezett.

Darth Atrius fénykardja a Star Wars Annual 4-ben (Twitter)

 A régi sithek közül legkiválóbb ismeretekkel épp egy kivételes, eretnek nagyúrról, Mominról rendelkezünk,  aki a Charles Soule által írt nagy sikerű Darth Vader, a Sith sötét nagyura képregénysorozatban tölt be jelentősebb szerepet. Mivel a Szukits kiadó ezt a sorozatot is megjelenteti magyarul,  a következő rész SPOILER-es lesz !

Momin nevét, valamint különleges ereklyéjét – a maszkját – Soule már 2015-ben, a Lando képregényben bemutatta. A történet szerint Lando meglovasítja az uralkodó személyes luxusjachtját, az Imperialist, rajta különleges sith tárgyakkal, olyanokkal, mint Momin sisakja. Ekkor derül fény arra is, hogy a sisak képes megszállni és irányítani embereket. A Vader képregényből pedig kiderül, hogy Momin maszkja a jedi templom elfoglalását, a Jedi Archívum megszerzését követően került az Uralkodó birtokába.

Mominról nem sokat találhattak a jedi vagy sith holokronokban, ugyanis tanítását még a sötét oldal követői is eretneknek bélyegezték. Amíg ugyanis a sithek általában a pusztításban élik ki örömüket, addig Momin alkotó volt és művész.

Egy kegyetlen művész, akiben már gyermekként megmutatkozott a szadista alkotási vágy, és ezt állatok csonkításán élte ki.

A népe félt és undorodott tőle, ami csak tovább növelte az ifjú Momin lelkesedését, ám bebörtönözték. Végül a fiú híre a sithek közé is eljutott, egy sith úrnő, Lady Shaa kiszabadította a fiút, tanítványául fogadta, és megtanította a Sötét Oldal használatára. Momin, bár szeretett tanulni, nem bírta a tanítványi státuszt, így végzett mesterével. Önmaga viszont sosem fogadott tanítványokat, hanem tanult, és alkotott.  Mivel az élőlények nem értékelték sötét művészetét, ezért közönségét magában az Erőben, a Sötét Oldalban találta meg.  Fő műve egy fegyver lett, melynek egyetlen töltetével el tudott pusztítani egy várost.

Momin azonban – eretnek módon – nem pusztítani akart, hanem alkotni: a fegyver elsütésének pillanatában az Erő segítségével le akarta lassítani az időt, hogy örökre megörökítse a pusztítás előtti félelmet és pánikot, egy élő műalkotásban akarta örökké megtartani a rettegés pillanatát. Ekkor azonban megérkeztek a jedik, akik végeztek a Momin munkáját segítő akolitusokkal, majd magával a nagyúrral is. A fegyver elsült, a város és lakói elpusztultak, és a rettegés pillanata tovaszállt halálukkal. Momin fő műve elbukott.

Momin nagyúr maszkja (Screenrant.com)

Momin visszatérése

A sith nagyúr azonban nem enyészett el. A Legendák történeteiben nem ismeretlen, hogy egy sith nagyúr megőrzi tudatát sírjában, ereklyékben, vagy akár más élőlényekben – gondoljunk csak a halhatatlan császárra, Naga Sadowra, vagy Exar Kunra. A kánonban talán Darth Maul esete hasonlít erre leginkább, aki félbevágását követően is meg tudta őrizni tudatát, addig, amíg elkészítette robotikus alsótestét.

Momin maszkja szintén megőrizte a nagyúr elméjét, ami képes volt élő testeket megszállni, épp ezért a jedik elzárva és titokban őrizték.

Vader azonban levadászta a 66-os parancsot túlélő Jocasta Nu mestert, a jedi rend könyvtárosát (láthattuk A klónok támadásában), aki menekülése során elvezette a sötét nagyurat a titkos terembe, amely Momin sisakját és más sith ereklyéket is őrzött. Így tett szert erre a kincsre az Uralkodó.

A képregény szerint Vader a túlélő jedik levadászása során szerzett érdemeinek jutalmául a Mustafart kérte és kapta mesterétől, hogy ott berendezkedhessen. Palpatine pedig egy zseniális építészt, Alva Brennét, valamint Momin sisakját is odaadta tanítványának, hogy segítse ebben a projektben. Momin azonban megszállta Brenne segédjét, Roggo hadnagyot, megölte az építészt, majd megtervezte azt a kastélyt, amit a Zsivány Egyesben is láthattunk. Az is kiderült a füzetből, hogy a kastély Momin új, igazi fő műve lehet, amelynek megépítésével Vadernek nem kisebb dolgot ígér, mint hogy újra láthatja így szíve hölgyét, a Sötét Oldal segítségével.  Momin – Vader haragja miatt – különböző testekbe költözve végül meg is építi a titokzatos művét, azonban természetesen kijátssza Vadert, s arra használja fel a Sötét Oldal különleges fókuszpontját, hogy visszatérjen az élők sorába.  Vader azonban – heves küzdelemben – végül legyőzi Momint, és visszaküldi a halálba. Később, miután látomása nem váltja be vágyait, elpusztítja Momin portálját is, s az elfeledett sith nagyúr szelleme újra a maszkban ragad.

Momin története amellett, hogy lebilincselően izgalmas, nagyon sokat ad a kánonhoz, és sokat merít a legendák régi köztársaságbeli történeteiből, illetve látványvilágából.

Az ereklyében megőrződő, ősi sith nagyúr toposza mellett ilyen például a sith akolitusok jelenléte, valamint a Momin által tervezett fegyver – vagy inkább az azt hordozó hajó –, ami nagyon hasonlít a Sith Birodalom csillagrombolóira. Ráadásul a Mustafar történetét is jobban megismerhettük, mert bár a képregény nyíltan nem mondja ki, de az utalások alapján szerfelett valószínű, hogy  Mominnak sok köze van a bolygó aktuális állapotához.  Ez lehetett az a világ, melyen tesztelte műalkotását. Momin munkája azonban kudarccal végződött, de megtanulta – és kis easter egg: ez el is hangzik a szájából – Az utolsó Jedikből is jól ismert bölcseletet: „a legjobb tanár a kudarc”. Úgy tűnik van valami közös egy sith eretnekben és egy jedi nagymesterben is…

Nyitókép: Darth Vader és Momin nagyúr (FayerWayer.com)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Legfontosabb posztjaink