Csillagvadászok nyomában 3.: A Lázadás és az Ellenállás vadászszázadai és a háború

Június 11-én megjelenik az amerikai könyvesboltok polcain Alexander Freed új regénytrilógiája, az Alphabet Squadron első kötete. A könyv az Új Köztársaság egy különleges vadászalakulatának a küldetését követi végig. Ennek apropóján rövid cikksorozatunk első darabjaként bemutattuk, mit tudunk az új regényről, míg a második részben nosztalgiáztunk a Legendák legismertebb vadászosztagán, a Zsiványkommandón. Cikksorozatunk utolsó részében visszatérünk a kánon világába, hogy elidőzzünk a Lázadók és az Ellenállás vadászszázadain!

A Lázadók Szövetsége és az Ellenállás vadászflottája

Elöljáróban hozzá kell tenni, hogy a Star Wars alkotói, írói és Story Group tagjai nem katonai szakértők, éppen ezért nem húzható rá sem az Egyesült Államok, sem más állam vadászkötelékeinek felépítése a messzi-messzi galaxisra, a rendszer és következetlenségei csakis in-universe magyarázhatók. Ráadásul a különböző magyar fordítások sokszor rendszertelenül használják a század, osztag, raj vagy szakasz kifejezéseket egy-egy alakulatra, míg az angol eredetiben szinte mindenre a „squadron” szót alkalmazzák. A kaotikus viszonyok in-universe talán leginkább azzal magyarázhatók, hogy a Lázadók Szövetsége sok egymáshoz lazábban-szorosabban kötődő ellenállósejtből jött létre,  ami természetesen nehezítette az egységes és szigorú hadrend felállítását. Később az Ellenállást Leia, Ackbar, Ematt és mások a korábbi Lázadás mintájára szervezték meg – nagyon kis költségvetésből –, így hasonló felépítés jellemezte. A kettő kontinuus,  együtt tárgyalható.

A vadászalakulatok szervezetét véleményem szerint a filmekhez kiadott Képes Útmutatók (különösen a Zsivány Egyesé!), valamint a Greg Rucka által írt Az ébredés előtt kötet Poe Dameron története világítja meg. Utóbbiban olvasható ugyanis, hogy miután az Új Köztársaság Rapír-osztagához tartozó Poe és társai, Karé Kun, illetve Iolo Arana csatlakoztak az Ellenálláshoz:

„Amellett, hogy továbbra is osztagparancsnoki rangban szolgált, Poe egy egész vadászgépraj élén találta magát. Iolót és Karét kinevezték alá századosnak, és mindketten saját csapatot kaptak, a Penge és a Tőr osztagot.” (ford.: Habony Gábor, Kolibri)

Ezek szerint, az Ellenállás vadászgép-rendjét így rekonstruálhatjuk:  vannak a századosok által irányított osztagok, vagy századok, melyekből több alkot egy vadászgéprajt.  Ennek a vezetője lett Poe. Ha ezt összevetjük Az ébredő Erő: Képes Útmutató adataival, akkor kiegészíthetjük azzal, hogy az Ellenállás hagyománytiszteletből felújította a Lázadás legendás Vörös és Kék századait/osztagait, s a Starkiller elleni csatában ez a két alakulat repült be, a Fekete Egyes hívójelű osztagparancsnok, Poe Dameron irányítása alatt. Tehát a Vörös és a Kék század együtt egy vadászgéprajt képzett. A két század úgynevett „elsődleges” század volt, és a központ, a D’Qar bázis védelméért feleltek: a Kék volt a védelmi egység, a Vörös a támogató.

Nézzük a Lázadókat! A különböző lázadó sejtek közül a legjobb ismeretekkel a Star Wars: Lázadók animációs sorozatban megismert Főnix-sejtről, valamint a később velük kiegészülő Massassi-csoportról rendelkezünk. A Massasi-csoport volt a Jan Dodonna tábornok vezette jelentős, központi egység, amely a Yavin 4 Massassi helyőrségén állomásozott. A scarifi ütközet előtt a Yavin 4-en négy vadászgépszázad állomásozott: a Vörös, a Kék, az Arany és a Zöld század. A négy század egy közös vadászflotta-parancsnok alá tartozott, aki scarifi haláláig Antoc Merrick tábornok volt. Merrick parancsolt az említett századok szakaszparancsnokainak.  Egy-egy század általában 12 vadászgépből állt,  míg – ahogy láttuk – több század vadászgéprajt, esetleg vadászgépflottát alkotott. Voltak a századnál kisebb egységek is, amelyeket szakaszoknak nevezhetünk, bár szintén használják rájuk az „osztag” szót. Egy szakasz legtöbbször 5 vadászgépből állt, mint például a Lázadás Korona-szakasza, az Ellenállás Fekete-szakasza, vagy a hamarosan jobban megismerhető Alphabet-szakasz.

Merrick tábornok (StarWars.com)

A Lázadás vadászflottájának vezetője, Antoc Merrick korábban szülőbolygója, a Virujansi Légi Lovasság egyik tisztje volt, mielőtt csatlakozott a Dodonna féle Massasi-csoporthoz. Merrick emellett a Kék század parancsnoka volt, de  ő irányította a teljes yavini vadászflottát.  Amikor Merrick nem tudott részt venni az irányításban – és miután elhalálozott a Scarifon – a repülőflotta vezetését a felszíni irányítás és Dodonna tábornok vette át. A Scarif és a Yavin közötti rövid időszak között talán nem is választottak új tábornokot a repülőflotta élére, ezért is Dodonna vezényelhette le a Halálcsillag elleni vadásztámadást. Úgy tűnik, hogy míg az egyes vadászszázadok élén parancsnokok és századosok álltak, addig a több század együttes bevetése idején a vadászrajt (maradjunk ennél a terminusnál)  egy-egy tábornoki rendfokozatú személy irányította.  Ilyen volt az említett Merrick tábornok, vagy éppen a Lothal blokádja ellen 24 X-szárnyút (két századot) hadba vezető Hera Syndulla is ezért kaphatott tábornoki kinevezést. Na és ne feledkezzünk el az endori ütközet vadászgépflottájának élén álló tábornokról, Lando Calrissianról sem.

Billy Dee Williams Ok GIF by Star Wars – Find & Share on GIPHY

Discover & share this Star Wars GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

További fontos megjegyzés, hogy sem a Lázadás, sem az Ellenállás esetében nem beszélhetünk fix alakulatról, hanem  a csapatok és összetételük esetileg változott.  Amikor egy osztag nagyobb veszteséget szenvedett, más alakulatokból töltötték fel sorait. A D’Qar bázis evakuálásakor például a Starkillernél elesett, és a küldetésre küldött pilóták és gépek helyére az új hajókkal érkezett egységekből töltötték fel a két elsődleges századot, a Vöröset és a Kéket. Hasonlóan működött korábban a Lázadás is, például miután az  egyik híres századot, a Tierfoni Sárga Ászokat a Tierfon elvesztését követően feloszlatták, a pilótáikat a különböző egyéb lázadósejtek alakulataiba dobták szét – így került például Jek Tono Porkins a Vörös osztagba. Mind a Lázadás, mind az Ellenállás kapcsán úgy tűnik továbbá, hogy az elsődleges századok a főparancsnokság bázisán állomásozó „színes századok” voltak ezeket töltötték fel szükség esetén a kisebb lázadó sejtek egyéb alakulataiból. Az osztagok nevei újra felhasználhatók voltak, a fedőnév alatt a pilóták könnyen cserélődtek, akik gyakran már más osztagban repültek a következő küldetésükön, sisakjukon viselve korábbi csapataik szimbólumait.  Egy-egy század ráadásul gyakran több pilótából állt, mint vadászgépből,  például a Vörös század pilótáit is rotálták. Wedge Antilles ennek a rotációnak köszönhetően nem vett részt a scarifi csatában, és maradt a  bázison. További általános megjegyzés, hogy amíg a scarifi, yavini, illetve a Vrogas Vas-i csata idején a legtöbb osztag egységes X-, A-, vagy Y-szárnyú kötelék volt, addig

az endori ütközetben már többnyire vegyes alakulatokat vetettek be.

Nézzük a fontosabb lázadó és ellenálló alakulatokat, a két társaság ugyanis nevében, sőt néha személyében is kontinuitást mutat!

Vörös század

A Vörös század érdemeinek sora impozáns, részt vettek a scarifi, a yavini és az endori csatákban, s szerepet vállaltak két Halálcsillag felrobbantásában. A Vörös század, mint azt bizonyára mindenki tudja, elsősorban  T-65-ös X-szárnyú vadászgépekkel repült,  így vettek részt a scarifi és a yavini ütközetekben is. Az azonban már kevésbé köztudott, hogy az endori csata idején kötelékük kiegészült RZ-1 A-szárnyú elfogóvadászokkal, valamint BTL-A4 Y-szárnyú bombázókkal is. A század bázisa előbb a Yavin 4, majd a Vrongas Vas volt, később, a Hoth után a Lázadó Flotta cirkálóin állomásozhattak. A Vörös század első ismert parancsnok az „Öreg ember”,  Garven Dreis  volt. Dreis hasonlóan a Kék osztag és az egész Yavinon állomásozó vadászgépflotta parancsnokához, Antoc Merrickhez, a Virujansi bolygóról származott. Szülőbolygóján Merrick alatt szolgált a bolygó védelmi erejénél, a Légi Lovasságnál. Merrick és Dreis megtagadták az ajánlatot, hogy birodalmi pilóták legyenek, és a Lázadásnál kötöttek ki. Garven Dreis nagyszerű pilóta volt, harcolt a scarifi csatában, ám a yavini ütközetben Darth Vader végzett vele. Dreis halála után az osztag vezetője Arhul Narra parancsnok lett, majd  az endori csata idején ezt a tisztséget már Wedge Antilles töltötte be.  Hajtsunk főt egy pillanatra az első Halálcsillag ellen hadbaszálló Vörös osztag hősei előtt!

A Vörös század hősei a yavini csatában
Vörös Vezér: Garven Dreis (ember, férfi, Virujansi); Vörös Kettes: Wedge Antilles (ember, férfi, Korélia); Vörös Hármas: Biggs Darklighter (ember, férfi, Tatuin); Vörös Négyes: John D. Branon (ember, férfi); Vörös Ötös: Luke Skywalker (ember, férfi, Tatuin); Vörös Hatos: Jek Tono Porkins (ember, férfi, Bestine); Vörös Hetes: Harb Binli (ember, férfi) vagy Elyhek Rue (ember, a yavini ütközetben a rotáció miatt a felszínen maradt); Vörös Nyolcas: Zal Dinnes hadnagy (ember, nő); Vörös Kilences: Nozzo Naytaan hadnagy (ember, férfi, Korélia); Vörös Tízes: Theron Nett (ember, férfi); Vörös Tizenegyes: Ralo Surrel (ember, férfi); Vörös Tizenkettes: Puck Naeco (ember, férfi) – Szerelő: Kelemah (mon calamari, férfi)

A század a yavini csatában háromfős rajokban repült, s csupán Luke Skywalker és Wedge Antilles élték túl. A vrogas vasi csatában Narra vezette még az alakulatot, az endori ütközetnél pedig már Wedge Antilles parancsnok. Az endori ütközet Vörös századából kevés név ismert, Antilles parancsnok kívül ismert még Sila Knott (ember, nő, toprawai, Vörös Hármas), Grizz Frix (ember, férfi, Vörös Ötös), valamint Keir Santage (ember, férfi, a kánonban nincs meg a hívójele, a Legendákban Vörös Hetes volt) nevét tudjuk az Endor holdjánál hadbaszálló Vörös pilóták közül.

A Vörös századot évtizedekkel az endori ütközetet követően az Ellenállás újra életre hívta, a takodanai csatában a Kék század támogató alakulata volt, de harcolt a Starkiller bázis elleni ütközetben, valamint a D’Qar bázis körüli csatában is. Az új Vörös osztag legismertebb pilótája kétségkívül a Lázadás hőse,  Nien Nunb őrnagy,  de ebben a csapatban repült például a folytatásfilmek mindkét abednedo pilótája, Ello Asty és C’ai Threnalli, Poe Dameron szárnysegédje is.

Star Wars Edition GIF – Find & Share on GIPHY

Discover & share this Star Wars GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Kék század

Az Antoc Merrick tábornok vezette Kék osztag nem egy szokványos vadászgép alakultat volt. A Vörös századdal ellentétben ugyanis már a scarifi csata idején sem csak 12 X-szárnyú alkotta, hanem egy olyan vegyes alakulat volt, ahol a T-65-ös X-szárnyúak mellett  UT-60D U-szárnyú, valamint BTL-A4 Y-szárnyú vadászgépek egyaránt szolgáltak,  sőt az endori csata idején már A/SF-01 B-szárnyú vadászgépeket is találunk a Kék század tagjai között – tehát már ők is egy „ábécé osztag” voltak. A Kék század első ismert bevetése az Eadu birodalmi laborhoz köthető, majd a nagy vérveszteséggel járó scarifi ütközet következett. A scarifi csata idején Merrick és legalább hat további X-szárnyú valamint a Laren Joma és Taslet Clob vezette U-szárnyú (melynek tüzére Bistan volt) áthatolt a pajzskapun és a légkörben vették fel a harcot. Akiknek ez nem sikerült, azok a Vörös, Arany és Zöld századokhoz csatlakozva harcoltak az űrben. Így tett például az a Barion Raner pilóta is, aki különben az X-szárnyú vezetési kézikönyvet írta. A scarifi csata során azonban az osztag súlyos veszteséget szenvedett, nemcsak Merrick tábornok, hanem a legtöbb vadászgép és pilóta odaveszett. Ennek köszönhetően  a Kék század a yavini csatában nem vett részt.  A Vörös század mellett a Kék század pilótáinak is kijár egy főhajtás!

A Kék század hősei a scarifi csatában
Kék Vezér: Antoc Merrick tábornok (ember, férfi, Virujansi); Kék Kettes: Torius Chord (ember, férfi); Kék Hármas: Jaldine Gerams (ember, nő, Fresia); Kék Négyes: Barion Raner (ember, férfi, Ord Mantell); Kék Ötös: Farns Monsbee (ember, férfi); Kék Hatos: Vangos Grek (ember, férfi); Kék Hetes: Robich Duggsin; Kék Nyolcas: Heff Tobber hadnagy (ember, férfi, U-szárnyú pilóta); Kék Kilences: Calum Gram (ember, férfi, Atrisia); Kék Tízes: ?; Kék Tizenegyes: Laren Joma főtörzszászlós és Taslet Clob hadnagy (U-szárnyú pilóták); Kék Tizenkettes: Paril Ritta (ember, férfi, Generis)

Később újraszervezték az osztagot, azonban ez sem volt hosszú életű, ugyanis a Vrogas Vas-i csatában (lásd lentebb) Darth Vader a teljes Kék osztagot elpusztította. A következő újraalapítást a Tureeen IV ostroma követte, amikor a Kék osztag a lopott Harbinger csillagrombolón állomásozott. A Harbinger védelmében ismét számos pilóta és gép semmisült meg.

A Kék osztag pilótái a hothi csatában is részt vettek, valamint harcoltak az endori csatában is. Az endori ütközet idején az osztagban már B-szárnyú vadászgépeket is találunk, ilyet vezetett a Kék Ötös hívójelű sullusti Ten Numb. Kék század elnevezésű vadászosztag a jakkui csatában is megjelent, ekkor az Új Köztársaság 77. vadászgépszázada viselte ezt a nevet.

Később az Ellenállás a Kék századot ismételten újraszervezte, és bevezette a takodanai, a Starkiller bázis elleni, és a d’qari ütközetekben is. Az előző két ütközetnél, a Vörös osztaghoz hasonlóan a Kék is T-70-es X-szárnyúakkal repült,  a D’qar körüli harcban azonban a csapat kiegészült RZ-2-es A-szárnyú elfogóvadászokkal is. A Kék század parancsnoka a Starkiller elleni csata idején Temmin „Snap” Wexley százados volt, míg a D’qarnál,  Wexley távollétében az osztagot Tallissan „Tallie” Lintra hadnagy irányította . (Lintra A-szárnyú pilótanő volt, aki a Starkiller elleni ütközet idején egyéb küldetést végzett egy A-szárnyú alakulat élén a Cassander-szektorban, a Kobalt és a Bíbor bombázó osztagok [lásd később], valamint Holdo admirális cirkálója, a Ninka társaságában.) A Kék osztagban szolgált Jessika Pava is.

Tallie Lintra hadnagy (Penguin.co.nz)

Arany század

Az első Halálcsillag ellen hadbaszálló, BTL-A4 Y-szárnyúakből álló alakulat, az Arany század volt. Az Arany század az egyik legrégebbi Lázadó alakulat, az osztag (a Főnix századhoz hasonlóan) egy lázadó sejtként kezdte, Jan Dodonna tábornok egységében. Az osztag parancsnoka  a legendás onderoni kapitány, Jon „Dutch” Vander  volt. Az Arany század  Y-szárnyú vadászgépekkel repült, Dutch Vander és csapata volt az, akik (a Szellem legénységével együtt) Mon Mothmát elkísérték a Dantuinra, ahol a korábbi szenátor életre hívta a Lázadók Szövetségét.

Dutch Vander és az Arany osztag részt vett a scarifi és a yavini csatákban is, utóbbiban azonban Vander hősi halált halt.

Az Arany század hősei a scarifi és yavini csatákban
Arany Vezér: Jon „Dutch” Vander százados (ember, férfi, Onderon [Scarif, Yavin]); Arany Kettes: Dex Tiree (ember, férfi, Onderon [Yavin]); Arany Hármas: Evaan Verlaine (ember, nő, Alderaan [Scarif, Yavin]); Arany Négyes: ?; Arany Ötös: Davish „Pops” Krail (ember, férfi, Dantuin [Scarif, Yavin]); Arany Hatos: Brace Marko ([Scarif]); Arany Hetes: Gazdo Woolcob (férfi [Scarif, Yavin]); Arany Nyolcas:  Datchi Creel ([Scarif]); Arany Kilences: Wona Goban (ember, nő [Scarif]); Arany Tízes; Tizenegyes; Tizenkettes: ?

Az Arany osztagból  csupán egyetlen Y-szárnyú és pilótája élte túl az első Halálcsillagot,  az alderaani Evaan Verlaine, a scarifi csatában is résztvevő Arany Hármas. Verlaine később segített Leia Organa hercegnőnek az alderaani menekültek felkutatásában, és Leia oldalán részt vett a Kashyyyk felszabadításában is. Az endori ütközetben az Arany osztaghoz tartozott a Lando Calrissian és Nien Nunb vezette Millennium Falcon is, melyen a Lázadás Hírszerzőfőnöke, Airen Cracken tábornok és Blount hadnagy is jelen volt. Calrissian tábornok Arany vezérként irányította a teljes vadászflottát.

Az endori csatában Arany Kilences hívójellel részt vett továbbá Norra Wexley, az említett Snap Wexley százados édesanyja is, aki a Falconnal és Wedge Antilles X-szárnyújával együtt a második Halálcsillagba is berepült. Az endori csatában az Arany század is kiegészült egyéb vadászgépekkel, Jake Farrel, Arany Négyes például egy A-szárnyút irányított. Azt még nem tudjuk, hogy az Ellenállás az Arany századot is újjáélesztette-e, ám az Y-szárnyúaknak a Skywalker korában történő visszatérésére vonatkozó pletykák alapján könnyen elképzelhető.

Leia és Evaan Verlaine (Inverse.com)

Zöld század

A Zöld század a Lázadók Szövetségének egyik legrégebbi vadászgép alakulata volt, a Dodonna tábornok vezette Massasi-csoport tagjaként. A Zöld század a Főnix század mellett  felvette a harcot még Thrawn főadmirális Hetedik Flottájával szemben is,  az Atollon ostrománál. Az osztagban A, Y és X szárnyú gépek is voltak. Az Atollonnál a Zöldek még BTL-A4-Y szárnyúakkal repülétek, a scarifi és a yavini csatákban pedig leginkább T65-ös X-szárnyúakat találunk a kötelékben. A scarifi csatában még tizenkét vadászgéppel vett részt a Zöld század, az első Halálcsillag ellen azonban csupán tíz gépet tudott harcba állítani. Az endori csata idején a Zöld osztag pilótái RZ-1-A-szárnyú gépekkel repültek, a Zöld Vezér, Arvel Crynyd vezetése alatt. Crynyd azonban elesett a csatában, így a Zöld századot, a duros L’ulo L’ampar hadnagy vette át. A Zöld században szolgált Shara Bey is, Poe Dameron édesanyja.

A Zöld század a hősei az endori csatában
Zöld Vezér: Arvel Crynyd parancsnok (ember, férfi); Zöld Kettes: L’ulo L’ampar (duros, férfi); Zöld Hármas: ?; Zöld Négyes: Shara Bey (ember, nő); Zöld Ötös: ?; Zöld Hatos: Kokely Pick (a többi pilótát nem ismerjük)

A Zöld századot az Ellenállás is felújította, ekkor RZ-2-A-szárnyú elfogóvadászokkal repültek, míg L’ulo L’ampar maga is részt vett az Ellenállás korai harcaiban, méghozzá Shara Bey fiának, Poe Dameron parancsnoknak a különleges szakaszában, a Fekete osztagban.

Shara Bey és L’ulo (Brown’s Review)

A Főnix század

Nem minden fontos és régi Lázadó alakulat kapta színről a nevét, a Massassi-csoporttól különböző lázadó sejteknek is megvoltak a maguk alakulatai. Ráadásul speciális körülmények – mint mondjuk a főparancsnoksággal való dacolás – is életrehívhat új alakulatokat, ahogy a később a hothi ütközetben is bevetett Zsivány osztag, vagy a Kashyyyk felszabadításában részt vevő Fantom osztag esetében történt. Mindkét alakulat történetében kulcsszerepet játszott Wedge Antilles, erről a korábbi cikkben bővebben olvashattok.

Wedge lázadó karrierjét azonban egy eleinte partikuláris, majd egyre fontosabb szerepet kapó alakulatban kezdte, a Főnix században. A Főnix ráadásul a legrégebbi lázadó vadászosztagok közé sorolható, mely előbb Jun Sato parancsnok, majd Hera Syndulla tábornok irányítása alatt állt.  Az osztag eleinte a Lothal-rendszerben tevékenykedett,  majd az Atollon bázison rendezkedtek be, ahonnan Thrawn főadmirális miatt kényszerültek menekülésre – már aki egyáltalán túlélte a kegyetlen ütközetet. Ezen túlélők közé tartozott a Szellem legénységén kívül például Wedge Antilles és Hobbie Klivian, de itt szolgált Sato parancsnok unokaöccse, Mart Mattin is.

Wedge Antilles, Sabine Wren és Hobbie Klivian (Wookieepedia)

Az Atollon bázis pusztulását követően a Főnix század megmaradt tagjai a Yavin 4-re menekültek, s az alakulat Jan Dodonna lázadó sejtjébe olvadt. A Főnix század következő ismert bevetése is Hera Syndullához köthető, aki a Lothal birodalmi blokádja ellen vetette be az alakulatot, mely küzdelem során a legtöbb pilóta odaveszett. Ennek is köszönhető, hogy a Főnix század már nem jelenik meg sem a scarifi, sem a yavini ütközetekben, még ha Hera és a Szellem részt is vett az előbbiben. Megjegyzendő, hogy míg az atolloni csata idején A-szárnyúakkal repültek, addig a lothali bevetésnél már X-szárnyúakat használtak.  Hera Syndulla tábornok ezt követően a lázadók pilóták kiképzésében vett részt,  a Hera által vezetett gyakorlaton barátkozott össze Wedge és Hobbie Zev Senescával. Később mindhárman a Luke Skywalker által életrehívott Zsivány osztag pilótái lettek, s a hothi ütközetben már ebben az alakulatban vettek részt. Az Új Köztársaság később felújította a Főnix osztag elnevezét is, s a jakkui csatában egy új A-szárnyú alakulat repült ezen a néven.

A Főnix század hősei a lothali csatában
Főnix vezér: Hera Syndulla tábornok (twi’lek, nő, Ryloth); Főnix Kettes: Mart Mattin (ember, férfi, Mykapo); Főnix Hármas: Cleat (ember, nő); Főnix Négyes (ember, férfi); Secon Daree (luthrillian, férfi) (a többi pilótát nem ismerjük)

Sárga, Szürke, Korona, Penge

A „színes századok” között meg kell említeni a Lázadók Szövetsége Sárga és Szürke századát is. A T-65-ösökkel repülő Sárga század részt vett például a vrogas vas-i és az endori ütközetben, míg a Szürke század  ugyancsak ezekben az ütközetekben tűnik fel, csak míg a Vrogas Vasnál Y-szárnyúakkal repültek, addig az Endornál már A- és B-szárnyúakat is alkalmaztak kötelékeikben. A Szürke század parancsnoka különben az a Horton Salm volt, aki igazán nagy karriert a Legendák Xszárnyú történeteiben járt be. Megemlíthetjük még a Cián századot is, amely a sokat emlegetett Vrogas Vas-i ütközeten túl a Hothon is bevetésre került, csak épp az ő pilótáik is hósiklókat vezettek.

A Vrogas Vas-i ütközet
A fentiek során gyakran előkerült ez a csata, mely a Lázadók Szövetségének hasonlóan nagy ütközete volt, mint a Scarif, a Yavin, vagy az Endor holdja, bár erről csupán a képregényolvasók rendelkeznek ismeretekkel. A Vrogas Vas bolygón korábban egy jedi templom is működött. A Galaktikus Polgárháború idején – nem sokkal a yavini csata után – a Lázadók Szövetsége üzemanyagtöltőt működtetett itt, s itt állomásozott a legtöbb vadászgép-alakulata, a „színes századok”. Vader azonban felfedezte az állomást és rajtuk ütött, végezve három X-szárnyú és két Y-szárnyú alakulattal is.

A Korona szakaszt Claudia Gray Elveszett csillagok című regényéből ismerjük,  itt szolgált ugyanis az egyik főhős, Thane Kyrell, valamint egykori birodalmi akadémiai iskolatársa, Kendy Idele is. A csapat parancsnoka a Grófnő volt, majd távozását követően Thane twi’lek barátja, Yendor vette át az irányítást. A mindössze 5 fős szakasz részt vett a hoth-i és az endori ütközetekben, s ők térképezték fel először még a lázadás számára a D’Qar bázist is. Szintén többet tudunk a Penge osztagról, melyről David J. Willams és Mark S. Williams több rövid történetet is írt. A Penge osztag egy különleges, főként B-szárnyúakból álló alakulat volt, mely első ismert bevetése az endori ütközet volt, akkor Adon Fox repülőparancsnok vezetése alatt. Fox halálát követően a csapat irányítását Braylen Stramm hadnagy vette át, de rövid történetek valódi főhőse az ő kedvese, Gina Moonsong, alias Penge Hármas. Az endori ütközet után az Új Köztársaság a legtöbb fontos csatában bevetette a Penge osztagot, így harcoltak a Malastare-on, részt vettek a kuati ütközetben, és természetesen a Jakkun is.

A kuati ütközet
A Vrogas Vas-i csata mellett érdemes a kuati ütközetről is bővebben szólni. A fontos ütközetre hónapokkal az endori csatát követően került sor, a Gial Ackbar flottaadmirális vezette új köztársasági csapatok célja a Birodalom legjelentősebb hajógyárának, valamint az ott lévő félkész, kész csillagrombolóknak a leszerelése volt. Ackbar mellett Kyrsta Agate dandártábornok vezette új köztársasági erők győzelmet arattak a Kuat szektor moffja, Polus Maksim csillagrombolói és felszíni lépegetői felett.

És akkor végezetül még néhány érdekesebb alakulat. Szóba került például a Tierfoni Sárga Ászok, akik közé eredetileg Jek Tono Porkins is tartozott,  a csapatot később felélesztették, s így a jakkui ütközetben is bevetésre került. A jakkui osztagban repült Dosmit Raeh százados is,

akinek a sisakját évtizedekkel később Rey találta meg és vette használatba.

Szintén kiemelhető a Battlefront II-ben megismert Veszély osztag, mely a duros közönségkedvenc,  Shriv  Suurgav  irányítása alatt állt. Srhiv vezette csatába csapatát a Naboon is, majd később csatlakozott az Iden Versio és Del Meeko alkotta az Inferno osztaghoz. További kisebb osztagokról is vannak adatok, de talán már ennyi is elég lesz 🙂

Shriv Suurgav (Wookieepedia)

A Kobalt, Bíbor és Fekete

Térjünk rá az Ellenállásra. Poe Dameron osztagparancsnok a Starkiller elleni ütközetben – ahogy arról már volt szó – két századból álló köteléket vezetett, Fekete Egyes hívójellel.  Dameron emellett egy speciális alakulatot is irányított Fekete osztag néven,  mely nem volt egy egész század, csupán egy szakasz, mely öt pilótából állt (illetve az elején Oddy Muva szerelő is az osztag tagja volt). Poe mellett Snap Wexley, Karé Kun, Jessika Pava, valamint előbb a már emlegetett L’ulo,

majd később az újságíró-pilóta Suralinda Javos szolgált az alakulatban.

Az ő történetüket a kiváló Poe Dameron képregénysorozat követte végig, amelyből megismerhettük az Ellenállás és az Első Rend korai, sőt a crait-i csatával egy időben, és azt követően vívott harcait is. A Fekete osztag pilótái közül négyen, Poe, Snap, Jess és Karé T-70-es X-szárnyú vadászgépekkel repültek, míg L’ulo a saját RZ-1-es A-szárnyúját használta, Suralinda pedig egy RZ-1-es A-szárnyú elfogóvadászt kapott az Ellenállástól. A Starkiller bázis elleni ütközetben a Fekete osztag pilótája a rendes századokban kaptak fontos helyet: Wexley a Kék századot vezette, s Jess Pava is ott tűnt fel. Karé  különben – mint fentebb láttuk – egy saját vadászosztagnak, a Penge századnak is a parancsnoka volt.

A Fekete osztag: Snap Wexley, Poe Dameron, Karé Kun, Suralinda Javos és Jess Pava

Bár nem a szó szoros értelmében vett vadászgépek, de szót kell ejteni az Ellenállás két nehézbombázó-alakulatairól is, akiket Az utolsó Jedik elején láthattunk. A masszív gépeik  MG-100-as csillagerődök voltak  (más néven B/SF-17), először az Új Köztársaság vetette be ezeket, még a Galaktikus Polgárháború vége előtt. A csillagerődök különleges ütőereje a moduláris bombatérben rejlett, ahol az 1048 bomba található, melyet  elektromos impulzussal lőnek ki, és a mágneses erő segítségével  érik el célpontjaikat. Az Ellenállás két nehézbombázó osztagot  álltított fel, a Bíbor és a Kobalt szakaszt (előbbiből 5, utóbbiból 7 csillagerődöt ismerünk). A nagyvasak külön neveket is kaptak (például Kobalt Darázs, Bíbor Jégeső, Kobalt Kalapács stb.). A két osztag ez esetben egy egységet (századot vagy rajt?) alkotott, melynek parancsnoka Fossil volt, egy martigrade nő, akit az „Öreg Hölgy” néven is emlegettek. (Ő adta például Rose Ticónak a Lázadás szimbólumával ellátott gyűrűt).  A Kobalt és Bíbor osztagok a Starkiller bázis elleni ütközetben nem vettek részt, ugyanis az atterrai mentőakcióbab vettej részt. A legismertebb Kobalt hajó a Kobalt Kalapács, melyet egy öt-hat fős személyzet irányított : Finch Dallow pilóta, Nix Jerd bombavető, Paige Tico és Spennie lövészek, valamint egy fedélzeti mérnök (illetve esetenként még Rose Tico is). Az említett Ello Asty korábban szintén a Kobalt osztag egy gépét vezette, amelyet a Starkiller elleni ütközet idejére egy X-szárnyúra cserélt fel. A lomha csillagerődöket általában vadászgép-kíséret védi a támadásoktól. 

Nyitókép: Tallie Lintra (StarWars.com)

Irodalom:

  • Greg Rucka: Az ébredés előtt,
  • Pablo Hidalgo: Zsivány Egyes képes enciklopédia,
  • Pablo Hidalgo: Az utolsó Jedik képes útmutató,
  • Pablo Hidalgo: Az ébredő Erő – A képes útmutató;
  • Jason Fry: Az utolsó Jedik fantasztikus keresztmetszetek,
  • Wookiepedia, stb.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Legfontosabb posztjaink