Az Erő Világos és Sötét oldalának fókuszpontjai – galaktikus földrajz

Galaktikus földrajz rovatunk következő részében olyan bolygókat járunk be, amelyeket a kánon szerint sokkalta jobban átjár az Erő, mint a világok többségét.

Azért is érdemes ezeket számba venni, ugyanis a korábbi cikkekben ezek közül már több égitestről is szó esett. A Mélymag bemutatásakor megemlékeztem az Élet Forrásának, vagy Erő Bolygónak is nevezett különleges világról, a midikloriánok szülőbolygójáról, míg a Vadűrben tett utazás során az Erő alkotta misztikus bolygóról, a Mortisról, és az Ismeretlen Területeken található Illumról és Ahch-Tóról is szó esett.

Vannak a galaxisban az Élet Forrásánál és a Mortisnál kevésbé rejtélyes világok is, amelyek azonban hasonlóan misztikusak, s átjárja azokat az Erő. Ezúttal ezekről a fókuszpontokról esik majd szó.

Mivel a referenciakönyvek (mint például a Galaktikus atlasz, vagy a Fajok enciklopédiája) gyakran egy-egy in-universe felfedező szemén keresztül vezetik be olvasóikat a Star Wars világába, ezúttal magam is életre hívok egy fiktív figurát, akinek utazásán keresztül fedezzük fel ezeket a misztikus helyeket.  Legyen egy pantorai asztrotörténész, akit nevezzünk mondjuk Lele R’botinak. 

Devaron és Iktotch

Képzeletbeli utazónk útja során – miután nem sikerült rálelnie a Mélymagban megbújó Erő-bolygóra – a Magvilágból a Peremvidék felé utazva elsőként a Kolóniák régióban fekvő Devaron bolygót, a jól ismert devaroni faj szülővilágát ejti útba. Tikaroo város közelében a dzsungelben kapott helyet ugyanis Eedit temploma, amelyet az Erő Világos oldalának itt érezhető fókuszpontja miatt építettek.  A devaroni faj valószínűleg éppen ezen „nexus” miatt különösen fogékony volt az Erőre, sőt nemcsak az értelmes fajok, hanem az állatvilág is, különösen a helyiek által tisztelt nagytestű pikhronok ápoltak szoros kapcsolatot az Élő Erővel.  A Világos Oldal erős koncentrációja egyszerűbbé tette az Erőre való ráhangolódás technikáinak megtanulását, épp ezért Ben Kenobi szelleme is ide küldte Luke Skywalkert tanulni a Halálcsillag elpusztítását követően. Luke azután is visszatért a devaroni templomba, miután győzelmet aratott az apjában lévő Sötét Oldal, és az Uralkodó felett.  A templomban érezhetően erős Világos Oldal korábban is segítségére volt a Rendnek a Sötét Oldallal szemben küzdelmükben, a Sötét Oldal által megérintett jediket ide küldték rehabilitációra,  ahol érezhették, hogy újra elárasztja őket a Világos Oldal békéje. Az Eedit templom nem volt különösen nagy, a klónháborúk idején mindössze két jedi, Halsey mester és a padawanja, Knox gondozta, akikkel később Savage Opress végzett.

A Belső Peremvidék bolygói közül minden bizonnyal erős volt az Erő jelenléte a zarándokok által gyakran felkeresett Jedhán is, képzeletbeli utazónk idejére azonban ennek csupán romjai maradtak meg. Így hát rövid főhajtást téve továbbindul a Terjeszkedési Régió irányába, hogy megérkezzen kutatása következő állomására, egy másik Erő által mélyen átjárt holdra, az Iktotchra. Az Iktotchon gázóriás holdja a Palpatine letartóztatása közben életét vesztő Saesee Tiin jedimester fajának az otthona.  A devaroniakhoz hasonlóan az iktochiak is különösen érzékenyek az Erőre, melyet egyesek a hold barátságtalan időjárási viszonyaival, a félelmetes homok- és kavicsviharokkal magyaráznak.  A természettel való harcukban fejlesztette ki a faj az Erőn alapuló veszélymegérzési és előrejelzési képességeiket, hogy túléljék a viharokat. Felfedező történetírónk kutatásai szerint, amikor a Köztársaság először lépett kapcsolatba az iktotchi néppel, megdöbbenéssel konstatálták erőérzékenységüket, s rögvest tájékoztatták erről a Jedi Rendet. A jedi tudósok némelyike végül arra jutott, hogy az egész hold egy óriási fókuszpontja az Erőnek, mégha efféle jelenség ritkán terjed is ki teljes holdakra, vagy bolygókra. Azt is mondják, hogy az iktotchiak szoros kapcsolata az Erővel leginkább szülőholdjukon érezhető, amint távolodnak otthonról, úgy gyengül ez a kötelék.

Mustafar és Dagobah

Utazónk azonban fájó búcsút véve a különleges iktochiaktól tovább folytatja útját a Peremvidék irányába. A Középső Peremvidéken rövid megállót eszközöl az Aleen bolygón, az apró aleenák és a faszerű kindalók világán, ahol ugyancsak meghatározó az Erő jelenléte. Útja innen végre a Külső Peremvidékre vezet, ahol több fontos célt is fel kell keresnie. Összeszedve minden bátorságát, két egymáshoz közeli rendszerben keringő bolygó felé veszi az irányt, a Mustafarra és a Dagobahra, melyekről tudja, hogy mindkettőn erős a Sötét Oldal ereje.

A Mustafaron a Sötét Oldal fókuszpontja egy ijesztő kastély, Darth Vader erődítménye alatt található, egy barlangban. Itt a Sith Nagyúr – győzedelmeskedve a Világos Oldal minden kísértésén – kivéreztette az Infil’a mester meggyilkolásával megszerzett kyberkristályt, így elkészítve saját, vörös pengés fénykardját. Később Vader erre az erős fókuszpontra építette fel erődjét egy ősi, eretnek Sith, Lord Momin segítségével.

Egy eretnek sith nagyúr a régi időkből: Lord Momin
A különc művészt a sithek sem szívlelték, egy fontos bölcselete pedig egybecseng egy nagy jedi tanításával. RÉSZLETEK ITT.

A kastély még erősebben fókuszálta az Erő Sötét oldalát, utat nyitva egy olyan világ felé, ahol Vader újra találkozhatott Padméval (még ha a nő helyette inkább a halált is választotta). Vader mellett Sidious nagyúr is gyakran felkereste meditálási céllal a Mustafart, de Vader innen irányította az inkvizítorokat is, akik ide hozták kihallgatni, megkínozni és megölni a levadászott jediket. Sőt  Snoke Legfőbb Vezér is kapcsolatba hozható a Mustarral, kezén ugyanis egy olyan ősi gyűrűt viselt, melynek alapanyaga Vader kastélya alatti katakombákból származott. 

Megrettent utazónk nem is időzik sokat a rémségek és kínok világán, hanem továbbindul a Dagobah-rendszer felé, abban a tudatban, hogy itt egykor az egyik legbölcsebb jedimester élt száműzetésben. A mocsárvilág nagy gnarlfája alatt szerencsétlen felfedezőnk azonban csupán a Sötét Oldal hatalmas fókuszpontját találja. Már a barlang közelében is rettegés lesz rajta úrrá, tudja jól, hogy a Sötét Oldal itt az erre tévedők legrettegettebb félelmeit váltja valóra szörnyű illúziók formájában. A Sötétség célja éppen az, hogy az illúziókkal a Sötét Oldal felé vonzza gyanútlan áldozatát. Azt beszélik, korábban Yoda mester, majd Luke Skywalker is behatolt a barlangba, ahol a jedik saját félelmeikkel néztek farkasszemet.

Lothal, Achc-To

Utazónknak persze nem volt bátorsága, hogy maga is átessen a félelem próbáján, inkább nyomban útra kelt következő állomása, a Lothal felé, ahol a Devaronhoz hasonlóan egy ősi templom emléke – illetve annak helye – idézi a jedik korát. Ahogy a Devaronon a pikhronok, úgy a Lothalon  a loth-farkasok építettek ki szoros kapcsolatot az Erővel.  A Lothal temploma különleges hely volt, innen nyílt átjáró a Világok közötti Világ misztikus helyére, mely különböző kapukkal és ösvényekkel kötötte össze a különböző tereket és időket, az Erőben egyesítve minden pillanatot.  Az átjáró az univerzum feletti totális hatalmat biztosíthatta volna az Uralkodónak, azonban Ezra Bridger és társai lezárták a portálkaput, s elpusztították a templomot, és maradványait.

Mivel az Erő Birodalmát, a talán az univerzumon is kívül eső legendás Mortist nem sikerült fellelni, az utazás további állomásai már az Ismeretlen Régiók felé vezetik felfedezőnket, amelyekről korábban szintén írtunk. Itt található az Illum bolygó, ahol a Jedi Rend templomot épített, mely kultuszhelyé is vált, ugyanis az ifjoncok és a felnőtt jedik itt tehettek szert a fénykadjukhoz szükséges kyberkristályra. Illetve ezen a vidéken kering Ahch-To ősi világa, ahol végre utazónk is rátalált az egyensúlyra, ugyanis a jedi rend első templomának helyén, a sok ezer évig a jedik szent szövegeinek otthont adó uneti-fa porladó helyénél ráeszmélt, hogy  a nagy fény nagy sötétséggel járt,  s még ezen a különleges bolygón is helyet kapott a Sötét Oldal is.

Nyitókép: Mustafar matte-festmény (Daniel Broadway / SciFi3D.com)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Legfontosabb posztjaink